Frontend utveckling

Frontend utveckling

Front-end är den visuella delen av webbplatsen, den del som besökaren kommer att mötas av när han eller hon klickar sig in på en hemsida. Med riktigt suverän front-end utveckling kan din sajt komma långt både inom ranking och användarupplevelse, eftersom det helt enkelt visar potentialen med vad webbplatsen kan åstadkomma.

Den synliga delen av en hemsida

Frontend bygger broar mellan koder och design. Det är den del av webbutvecklingen som omvandlar och översätter koderna till visuella bilder, text och videor – i grova drag till digital estetik. Det krävs således insikt i båda delarna där det kreativa möter det funktionella, för ett optimalt samspel.

Developers Shores utvecklingsteam besitter stor kunskap och förmåga att sätta sig in i dina tankebanor om hur just din webbplats bör och kan se ut. Vi upprätthåller alltid en god och tät dialog med våra kunder för att skapa en tilltalande, lättmanövrerad och högrankad hemsida – där koden som levereras både ser bra ut på ytan och fungerar på djupet.

Programmeringsspråk

Frontend utvecklare kan arbeta med flera olika programmeringsspråk varpå HTML, CSS och JavaScript är de allra vanligaste. 

Inom frontend är JavaScript vanligt att tillämpa eftersom detta programmeringsspråk är särskilt användbart för att åstadkomma dynamiska webbfunktioner och interaktion på webbplatsen. Likaså är scriptet ett positivt hjälpattribut till språken CSS och HTML. Följaktligen, kan visuella segment som bilder, text, animationer och videos tillsammans med länkar ge ännu bättre utseende, kvalitet och trovärdighet på din hemsida.

Viktigt att tänka på är att inte blanda ihop JavaScrip med Java eftersom dessa är två vitt skilda programmeringsspråk. Java används främst för backend utveckling, det vill säga den del av hemsidan som inte är synlig för betraktaren. Den gemensamma nämnaren är att båda är allsidiga och kraftfulla samt kan anpassas till en rad olika projekt och operativsystem.

Våra webbutvecklare väl insatta i de olika teknikerna och programmeringsspråken för att snabbt förenkla och strukturera din hemsida på ett skräddarsytt plan.

Några exempel på våra kunskapsområden

Front-end kan innebära olika projekt och processer beroende på målgrupp och önskad design i den miljö där den ska användas. Inom front-end utveckling arbetar vi bland annat med följande, även om våra kundprojekt kan grenas ut betydligt mer än så.

  • Proof of concept
  • Front-end optimering
  • Responsiv design
Grafisk bild av man vid laptop med en robotarm som kommer ut från skärmen

Proof of concept

Proof of concept är en metod som använder de senaste webbutvecklingslösningarna för att skapa en prototyp och göra ett test i mindre omfattning. Bra för att se om en idé är genomförbar innan resurser läggs på en större investering.

Frontend utveckling

Vi kan med hjälp av front-end optimera ett gränssnitt som ökar användarvänligheten. Detta resulterar i hög kundnöjdhet och en positiv användarupplevelse.

Responsiv design

Responsiv design gör att hemsidan kan fungera i olika webbläsare och framförallt på mobila enheter – på gamla som nya. Prestanda och interaktionsdesign ska följa samma spår. Vi ser till att alla enheter kan läsa av din hemsida utan att stöta på buggar.

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.

Fyll i formuläret

Träffa utvecklare

Börja jobba

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.