.NET utveckling

.NET utveckling

.NET är en open-source utvecklingsplattform och är en del av Microsoft Windows operativsystem. Utvecklingen av de båda sker därför parallellt och grundtanken bakom är att kombinera användarvänlighet med kraftfulla funktioner. Idag räknas .NET som en av världens största plattformar och kan tillhandahålla en rad finesser och avancerade contentlösningar för större verksamheters webbplatser. .NET passar emellertid lika bra för enklare hemsidor och mindre mobilapplikationer.

.NET – en IT-värld av möjligheter

En stor fördel med .NET är att det redan har en rad färdiga lösningar som förenklar för systemutvecklare. Detta inbegriper datalagringar, nätverksanslutningar, tillägg av filer och utstakning av grafiska användargränssnitt etcetera. Programspråket som används i .NET är C# men det kan även uteslutas om så önskas genom kompilering av andra programmeringsspråk såsom C++ eller Visual Basic med flera.  C# eller C Sharp med annat namn, är baserat på C++ men har dock många liknelser med Java-språket. Språket är mycket omtyckt av nybörjare eftersom det kan leverera tämligen avancerade koder på ett lättbegripligt sätt.  Det är också ett programspråk som är relativt tryggt att använda då skyddet gentemot hackers är stort. C# kan användas i många sammanhang, men framför allt när Windows-baserade applikationer och spel ska programmeras.

Kortfattat kan .NET beskrivas som en motsvarighet till Java-plattformen, dock med standardiseringen enligt specifikationen Common Language Infrastructure som gör att olika programspråk kan användas i .NET-miljön utan krav på omformning..NET har utvecklats på senare år och omskrivits till flera andra versioner som boostar prestanda och nytänk. Olika implementationer, såsom .NET Core, kan också användas då dessa är kompatibla med andra operativsystem. På så vis har mer flexibilitet infogats och det underlättar utvecklingen av plattformen i sin helhet.

.NET Core

Som en vidareutveckling på .NET som enbart kan användas i Windows-miljöer, har multiplattformen NET Core möjliggjort  att arbeta med ytterligare operativsystem som macOS och Linux. .NET Core har öppen källkod och är helt enkelt en omskriven version av .NET. Med .NET Core får du således en större dos av funktionalitet när moderna och molnbaserade applikationer ska skapas, genom .NET.

Bygg ut systemet med .NET

Då många företag kanske redan arbetar med Microsofts produkter, kan det vara värt att fortsätta i den andan. Önskar ni vidareutveckla era system eller bygga upp ett nytt i .NET så kan Developers Shores mjukvaruutvecklare bistå er för att skapa en effektiv hemsida med ett imponerande antal lösningar för bästa resultat.

Grafisk bild av man vid laptop med en robotarm som kommer ut från skärmen

Vad kännetecknar en bra .NET-utvecklare?

En duktig .NET-utvecklare bör ha en lika bred kunskap inom området och back-end utveckling som .NET-plattformen själv är mångsidig. Att ha stor erfarenhet av Windows operativsystem, diverse plattformar och specialistkunskap om .NETs olika områden underlättar användningen markant. 

När du behöver en vass .NET-utvecklare till din verksamhet har Developers Shore det du behöver. Vårt rutinerade team av systemutvecklare följer kontinuerligt den utveckling som .NET går igenom för att alltid ligga i framkant och erbjuda skräddarsydda webblösningar. Förändringar sker snabbt och med rollen axlas även ansvar för drift och säkerhet. 

Hör av dig till oss så diskuterar vi igenom dina specifikationer och hittar den .NET-lösning som kommer ge dig de resultat du vill uppnå!

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.

Fyll i formuläret

Träffa utvecklare

Börja jobba

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.