PHP-utveckling

PHP-utveckling

Många webbsystem har PHP som bas. PHP är ett relativt lättanvändligt skriptspråk som används till back-end utveckling, men som även har benats ut till åtskilliga versioner och olika ramverk med egna specialiteter. En fördel med PHP är att det har öppen källkod, vilket underlättar för olika webbutvecklare att bidra med sin del.

PHP i sin enkelhet

Developers Shores webbutvecklare är vana att arbeta i PHP och rekommenderar det i många sammanhang, speciellt när webbplatsen är av lite mindre skala. Dock finns det många verktyg för en utvecklare att använda sig av för att avancera det hela om så skulle behövas. Det är därför rättvist att benämna PHP som ett mycket flexibelt programmeringsspråk som är enkelt att bemästra och gynnar användarupplevelse och kundnöjdhet vad gäller den digitaliserade biten. 

Skriptspråket PHP är mycket uppskattat i IT-kretsar. Språket är lätt att kombinera med andra databaser och det tillhandahåller en rad funktioner utan att åstadkomma nämnvärda komplikationer. PHP-utvecklare kan välja att arbeta med enbart hemsidor eller utveckla mjukvaran i sin helhet.

PHP:s olika ramverk

Med tiden har PHP vuxit sig stadigt . Olika ramverk har också lagts till för bästa skräddarsydda resultat när en hemsida ska byggas om, utökas eller uppdateras. Ett kompletterande ramverk är följaktligen en hjälpande hand till ett redan befintligt programmeringsspråk.

Valet av ramverk är sammanlänkat med olika parametrar som popularitet, vilken dokumentation som används och en avvägning mellan andra faktorer som spelar in. Något som dock är extra viktigt att ta hänsyn till är hur stor community som använder sig av ramverket, eftersom det då är enklare att eventuella buggar eller bristande säkerhetsaspekter rättas till snabbt.

De 2 vanligaste ramverken ses nedan, dock med en rad efterföljare som Developers Shores PHP-utvecklare har stor kunskap och kännedom inom. 

  • Symphony
  • Laravel
Grafisk bild av man vid laptop med en robotarm som kommer ut från skärmen

Symphony

Symphony används av många stora webbplatser och ligger i framkant vad gäller testning, breddade lösningar, felsökning och dokumentation. Det räknas som ett av de större ramverken där merparten dynamiska funktioner går att finna.

Laravel

Laravel har många influenser från Symphony samt andra ramverk och har utvecklats genom att man plockat russinen ur kakan och komponerat ihop en buffé av fördelar. För dig som söker en mycket dynamisk hemsida, är Laravel perfekt. Det är också ett ramverk som specialiserat sig på enhetstestning av koder, en ren säkerhetsåtgärd som är gynnsamt ända upp till kundens användarupplevelse.

Självklart finns fler ramverk som Developers Shores PHP-utvecklare har stor kunskap och kännedom inom. Kontakta oss så hittar vi den lösning som passar bäst för din webbplats.

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.

Fyll i formuläret

Träffa utvecklare

Börja jobba

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.