Skapa applikationer med generativ AI

Organisationer i alla storlekar, från startups till företag, börjar använda generativ AI.
De vill dra nytta av den nya tekniken och omvandla momentum från betaversioner, prototyper och demonstrationer till verkliga innovationer och produktivitetsvinster.

I den här sessionen får du lära dig hur nya generativa AI-tjänster och funktioner kan bidra till att leverera affärsvärde över viktiga användningsfall för att öka medarbetarnas produktivitet, förbättra kundengagemanget och bygga nya, differentierade upplevelser.
Läs också om hur generativa AI-utvecklarverktyg sparar tid, automatiserar odifferentierade tunga lyft och skapar utrymme för innovation och kreativitet.

Pulse of Concurrency​
Mohamad Shiralizadeh

Mohamad Shiralizadeh

Software Engineer IV at ING

Om talaren

I’m a developer whose work is focused on engineering front-end technologies (e.g. JavaScript, Signals, React, & more ❤️).

My passion for web development can be traced back to my experiences over the past years, I like to get people excited about things that I’ve been excited about. Right now, that’s ING 😊.

Beyond my professional life, I’m committed to a family 👨‍👩‍👧‍👦 to keep them happy. Also, speaking at conferences, open-source contributions, helping people in communities, recording video podcasts, and playing video games 🎮 are some of the activities that bring me joy and fulfillment.

The most rewarding Community for remote developers in Europe