Skapa applikationer med generativ AI

Organisationer i alla storlekar, från startups till företag, börjar använda generativ AI.
De vill dra nytta av den nya tekniken och omvandla momentum från betaversioner, prototyper och demonstrationer till verkliga innovationer och produktivitetsvinster.

I den här sessionen får du lära dig hur nya generativa AI-tjänster och funktioner kan bidra till att leverera affärsvärde över viktiga användningsfall för att öka medarbetarnas produktivitet, förbättra kundengagemanget och bygga nya, differentierade upplevelser.
Läs också om hur generativa AI-utvecklarverktyg sparar tid, automatiserar odifferentierade tunga lyft och skapar utrymme för innovation och kreativitet.

Who's afraid to deploy 5 minutes before weekend
Eli Sorotzkin

Eli Sorotzkin

Software Engineer, Quality at eBay

Om talaren

I’ve been in the hi-tech industry since late 90s, most of my time in various QA/QE positions (manual, automation, managerial), in the last several years mostly contributing to companies automation frameworks and mentoring. In my current role I’m also working closely with different teams and groups to improve their development velocity, meaning bringing better code faster to production. And this is the topic of my presentation: “Who’s afraid to deploy 5 minutes to weekend”, where I talk about the main painpoints that stops developers and QA alike from deploying their code at will. What should be done in order to overcome these valid obstacles, from “shift left” to mindset overhaul. I will show how it is done in few companies this was already implemented, what are the benefits of this approach and what are the risks.

The most rewarding Community for remote developers in Europe