Backend utveckling

Backend utveckling

Det som kallas backend av en hemsida består oftast av delar som tillsammans utgör ett system bestående av server, databas och ett applikationslager. Ändringar i back-end genomförs av en systemutvecklare i syfte att vidareutveckla själva systemet och förbättra webbplatsens funktion. Likaså handlar back-end utveckling också om att upprätthålla bra struktur och säkerhet med hjälp av koderna som används. Därför är backend utveckling även ett stort hjälpmedel för front-end utvecklaren vars uppgift är att göra sajten estetisk tilltalande och lättorienterad för besökaren. 

Backend utvecklarens åtaganden

En backend utvecklare eller mjukvaruutvecklare har ständigt ett finger med i spelet för att säkerställa att alla komponenter samarbetar som de ska samt att datan lagras och organiseras enligt rätt princip. Systemet kan utvecklas från scratch, men ett redan befintligt system kräver också olika typer av justeringar och uppdateringar samt regelbundna kontroller så att systemet inte buggar. Backend utvecklaren arbetar i ständig synkronisering med de andra IT-utvecklarna inom till exempel frontend utveckling för att få systemet från botten till ytan att löpa på. I korta ordalag ansvarar mjukvaruutvecklaren för en hemsidas effektivitet, logik och laddningshastighet med mera.

På Developers Shore arbetar hängivna och yrkeskunniga systemutvecklare med att programmera, säkra och bygga hemsidor på olika sätt. Ditt projekt analyseras på detaljnivå för att avgöra komplexiteten av system och process för bästa resultat.

På djupet av en hemsida

För att kunna genomföra programmeringen i backend så behövs det ett eller flera programmeringsspråk för kodsammanställningen. Inom back-end utveckling finns det vanligtvis fler kodspråk att använda sig av. Systemutvecklarna har ofta en större valfrihet och kan sätta sig in i tekniker som Python, Ruby, PHP och .Net med flera. Dock är Java oftast kutym i de större och avancerade hemsidornas systemutveckling medan PHP brukar vara behändigare till de lite mindre projekten. 

Developers Shores systemutvecklare är alltid lyhörda inför varje enskild kunds önskemål och uppbyggnad av system och webbplatser. Det är värt att poängtera att olika kodspråk besitter olika förutsättningar och diverse toppegenskaper som lämpar sig till olika ändamål. När du anlitar oss går vi på djupet av just ditt ärende för att bygga upp ett fungerande och anpassat system från grunden.

Varför Developers Shore?

Vi värdesätter alltid kvalitet när vi levererar mjukvaror och erbjuder våra webbutvecklingstjänster. Tack vare ett drivet och fokuserat utvecklingsteam i Kiev, Ukraina har vi förmåga att tillhandahålla kunnig personal till rimliga priser som garanterar ett tryggt bemötande. Kontakta oss så berättar vi mer!

Grafisk bild av man vid laptop med en robotarm som kommer ut från skärmen

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.

Fyll i formuläret

Träffa utvecklare

Börja jobba

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.