DevOps utveckling

DevOps är ett sätt att ta webbutveckling ett steg längre. Begreppet är en förkortning och sammanslagning av “developpement” och “operations”. Det är utveckling och drift i ett och samma paket och mer därtill. En rättvis förklaring är att sammanfatta DevOps som hanteringen av en applikations fulla livscykel, vilket innefattar utveckling, testning, drift, integration och inte minst övervakning av säkerhet. Flera metoder ingår i DevOps, såsom Agile och Lean.

DevOps-principen

Att arbeta enligt DevOps-principen innebär ett kortare steg mot lansering av en mjukvara. Det innebär också klanderfria tester, rättningar av fel och buggar samt låter även ett och samma team ta hand om alla segment. Eftersom alla DevOps utvecklare befinner sig i samma team slipper organisationen alltför många missförstånd som kan uppkomma till exempel när ena teamet kanske inte har full koll på vad det andra teamet gör.

Developers Shore sätter ihop duktiga grupper av DevOps utvecklare för att skapa ett kontinuerligt flöde i hanteringen av din mjukvara. Med oss i bakgrunden blir ditt system tillrättalagt och uppdaterat, eventuella buggar fixas och distribueringen av nya versioner blir regelbunden. DevOps-principen hjälper ditt företag vinna tid och gör att ni slipper onödiga flaskhalsar i systemet!

En agil utvecklingsmetod

DevOps bygger på något som kallas agil systemutveckling eller agile som det översätts till på engelska. Kortfattat är det en metod som omvandlar förändringar till kundernas fördel. Den agila systemutvecklingen innefattar många krångliga begrepp och ord, men för att göra en lång förklaring kort så handlar det hela om att all uppbyggnad, kontroller och leveranser sker löpande.

Det kan dock vara värt att specificera att det finns olika metodiker som fokuserar på olika aspekter. Inom DevOps arbetar vi exempelvis inom metodikerna Agile och Lean som båda bygger på i princip samma grundidé. Dock tar Agile mer hand om själva mjukvarans livscykel, prioritering av förändringar och involvering av kunden i processen, medan Lean främst fokuserar på produktionsprocessens optimeringar och eliminering av saker som inte gör någon nytta. 

I DevOps teamet brukar samtliga metodiker mer eller mindre inkluderas och överlappar varandra, där fokus är att säkerställa samarbetet mellan utveckling och drift.

Ibland kan skillnaderna av dessa olika utvecklingsprinciper låta lite luddiga. Hör av dig till oss så klargör vi det när vi diskuterar igenom ditt projekt!

Hur DevOps kan gynna ditt företag

Eftersom DevOps innebär ett helhetstänk från idé till färdig produkt och allt som detta innebär, så får du ut mer på kortare tid. Samtliga DevOps utvecklare har samma mål; att leverera en mjukvara baserad på ditt specifika behov på snabbast och möjliga sätt där kvalitetstänket ständigt är i bakgrunden utan att du behöver anlita olika team till olika göromål. Samarbete är oerhört viktigt när en mjukvaruprodukt byggs upp och lanseras – med DevOps får du alla väsentliga delar på en och samma plats. Det du betalar för levereras kvickt och alla medföljande bitar ingår (uppdateringar, tester och mätningar med mera). 

 

Developers Shores DevOps utvecklare brinner för samarbete och den flexibilitet som DevOps för med sig. Vårt gemensamma mål är att bygga den stadigaste bro mellan utvecklings- och drifttjänsterna och baka ihop dessa till en och samma enhet. Vi berättar gärna mer så hör av dig till oss!

Grafisk bild av man vid laptop med en robotarm som kommer ut från skärmen

Behöver du skala upp ditt tech-team? Vi hjälper dig hela vägen fram i mål.

Fyll i formuläret

Träffa utvecklare

Börja jobba