Developers Shore – Integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter

Developers Shore AB org nr: 559121-2245 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi har för avsikt att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Du ska känna dig trygg när dina personuppgifter behandlas av Developers Shore och vi behandlar den information som du lämnar till oss eller kommit oss tillhanda med respekt. I denna integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du tar del av våra mässor/events/konferenser eller får marknadsföring om mässor/events/konferenser.

Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs nedan är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter:

Företagsnamn: Developers Shore AB

E-post: hello@developersshore.se

Organisationsnummer: 559121-2245

Adress: Olof Palmes Gata 11, 7tr

111 37 Stockholm

Varför och hur vi behandlar dina uppgifter

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter när du gör en registrering, bokning eller ett köp hos oss. Vi samlar också in uppgifter från tredje part om dig i egenskap av representant för din yrkesroll eller ditt intresse när vi bedömer att du kan ha ett intresse av mässor/events/konferenser. Angående rensning och hur länge vi behåller dina personuppgifter se avsnittet övrigt.

När du har anmält dig till någon av våra event/mässa/konferens kommer vår kommunikation till dig bland annat bestå av:

  • En bekräftelse via e-post, sms eller post
  • Eventuell faktura via post eller e-post
  • E-post med information samt nyhetsbrev och marknadsföring om event/mässa/konferens och om liknande event/mässa/konferens som vi tror att du kan vara intresserad av
  • Nyhetsbrev från vårt företag och andra företag som vi samarbetar med exempelvis mässans sponsorer
  • E-post med marknadsundersökningar

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som deltagare eller om mottagaren är en extern eller intern leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vårt arrangemang. Vissa event samägs eller sponsras av oss med annan part. I dessa fall kan personuppgifterna och marknadsföring av eventet hanteras av denna part. Detta framgår av respektive events webbsida vilka som sponsrar mässan och får tillgång till dina uppgifter.

Nedan beskriver vi vilka vi delar dina personuppgifter med. Du kan kontakta oss om du vill ha mer information.

– Dina personuppgifter kommer att delas med leverantörer för att vi ska kunna administrera din anmälan till eventet, t.ex. till den leverantör som tillhandahåller biljettsystem, konferensregistrering och logistik.
– Vi kommer att dela dina personuppgifter med en leverantör i syfte att hålla dina uppgifter korrekta, d.v.s. för att uppdatera dina kontaktuppgifter.
– Vi kan komma att dela de bilder eller filmer som du som deltagare är synlig på i vår marknadsföring, digitala kanaler, utställares kanaler samt partners kanaler. Alla dessa kan komma att dela bilder och filmer från arrangemanget, där besökare, utställare, partners, medverkande, talare och andra deltagare är synliga.

Intresseavvägning

För vissa ändamål, när vi kommunicerar med dig i egenskap av din yrkesroll, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. I intresseavvägningen har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Om du vill ha detaljerad information om de intresseavvägningar som vi har gjort kontakta oss.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi samarbetar dock med andra företag och organisationer som får ta del av dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund eller om mottagaren är en extern eller intern leverantör som vi anlitar för att bistå oss tekniskt med någon del av vår verksamhet. Vi kommer att dela dina personuppgifter med en leverantör i syfte att hålla dina uppgifter korrekta, d.v.s. för att uppdatera dina kontaktuppgifter. Du kan kontakta oss om du vill få mer information om vilka parter som får tillgång till dina personuppgifter.

ÖVRIGT

Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Om du är yrkesverksam inom en viss bransch eller har besökt en fackevent och vi har arrangemang inom denna eller liknande bransch, kommer vi spara dina uppgifter så länge du är en viktig person för oss i vår yrkesmässiga relation. Vi genomför fortlöpande rensningar för att uppdatera databas och om det kommer till vår insikt att dina arbetsuppgifter ändrats eller om du ändrat arbetsgivare kommer din data att uppdateras eller raderas. Du kan även själv välja att när som helst avregistrera dig från marknadsföring eller kontakta oss för att bli raderad. Texten ovan gäller även alla utställare, partners, sponsorer, föreläsare och talare samt andra medverkande till eventets innehåll.

Samtycke; du har alltid möjlighet att ge ditt samtycke för marknadsföring ifrån oss. Det finns då ingen tidsbegränsning för hur länge vi behandlar dina personuppgifter. Du kan själv välja att när som helst avregistrera dig från marknadsföring eller kontakta oss för att bli raderad.

Rensning och uppdatering av våra databaser

För oss är det viktigt att ha en korrekt databas och vi genomför flertalet aktiviteter med exempelvis följande åtgärder;

– Löpande rensning och uppdatering av databaser efter kontakt med våra kunder
– Löpande rensning och uppdatering av databaser efter utskick
– Löpande rensning och uppdatering av databaser efter studsar på e-post-utskick
– Löpande rensning och uppdatering av databaser efter intresseavvägning, relevans och tidsangivelse
– Löpande rensning och uppdatering databaser via tvätt av databasleverantörer 

Fotografering och filmning av våra mässor/events/konferenser

Under våra arrangemang kan fotografer ta bilder/filma utställare/besökare och andra medverkande som deltar på arrangemanget. Bilderna kan komma att användas i reklamsyfte för arrangemanget i tryckt material eller digitala kanaler. Om du inte önskar deltaga på dessa fotografier eller filmer måste du kontakta Developers Shore för att undersöka om det finns möjligheter att förhindra detta. Eventet är en avstängd plats och fotografering och filmning är en del av arrangemanget. All fotografering och filmning sker på ett respektfullt sätt och har som avsikt att förhöja besökarnas upplevelse.

Rättigheter att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter att t.ex. få tillgång till vilka uppgifter vi behandlar eller få uppgifter raderade. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Du kan exempelvis;

Rätt till rättelse. Du kan begära att vi korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter eller kompletterar dem kostnadsfritt.

Rätt att ta tillbaka samtycke. Du kan, enligt tillämplig lagstiftning, när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar detta inte lagligheten i den bearbetning som skett genom ditt tidigare samtycke. Observera att om du drar tillbaka ditt samtycke kommer du kanske inte att kunna dra fördel av vissa servicefunktioner där behandling av personuppgifter krävs.

Rätt till radering. Om du begär att vi raderar dina personuppgifter gör vi det, med undantag för om det finns någon rättslig anledning till att inte göra det. Det kan till exempel röra sig om övergripande legitima skäl att behålla dina personuppgifter, som ett rättsligt krav som vi måste följa, eller om lagring krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga krav.

Rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du har rätt att kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter på ett lagligt sätt.

Avsluta marknadsföring och kommunikation från oss (rätt att göra invändningar) 

Personuppgifter utanför EU/EES

Live Expo behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har en laglig grund för överföringen i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

WEBBPLATSER och COOKIES 

Utöver de personuppgifter som du delar med dig av frivilligt till oss när du använder vår webbplats använder vi även cookies och andra tekniska funktioner för insamling av uppgifter.

När du besöker vår webbplats visas ett popup-meddelande om att vi använder cookies. När du använder vår webbplats samtycker du till användningen av cookies. Om du, eller någon annan användare av din enhet vid någon tidpunkt vill ta bort samtycket, kan detta göras genom att ändra webbläsarens inställningar. I annat fall antar vi att du godkänner cookies från vår webbplats.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller modifiera den här policyn utan föregående
meddelande. Ändringar kommer att publiceras på denna webbsida. Du ansvarar för att kontrollera policyn varje gång du lämnar information till oss eller gör en beställning.